Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 729

      1 2 3 4 5 ... 15» Volgende»

r>tr>n_achternaam_t_0=Vries&q_persoon_voornaam_t_0=Trijntje&q_persoon_tussenvoegsel_t_0=de"> Trijntje de Vries "http://www.allefriezen.nl/personen-zoeken?q_persoon_achternaam_t_0=Vries&q_persoon_voornaam_t_0=Klaas&q_persoon_tussenvoegsel_t_0=de"> Klaas de Vries a href="http://www.allefriezen.nl/personen-zoeken?q_persoon_achternaam_t_0=Verbeek&q_persoon_voornaam_t_0=Annigje"> Annigje Verbeek ek, Paginanummer B18 
 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1  LINNENBANCK, Bernard Henrich (I508549)
 
2 (Gereformeerd) in de Dom kerk door D: Du Tont Gezin F227
 
3 (later van der Meijden) VAN DER MEIJDEN, Lambert (us) (I518393)
 
4 SCHRIEMER, Antje (I513655)
 
5 * naamsaanneming 1811 Jorwerd fol. 53, Oosterwierum, Hans Pieters =Elsinga met kinderen: Aukjen 16, Baukjen 14, Pieter 13 jr. oud. ELZINGA, Hans Pieters (I516553)
 
6 */ VEENSTRA, Geertje Annes (I503523)
 
7 */ SCHRIEMER, Tjitske (I513653)
 
8 , in de Domkerk, VAN DER MEIJDEN, Adriana (I518395)
 
9 SCHRIEMER, LLK (I513651)
 
10 BOOMSMA, Trijntje (I513656)
 
11 1 jaar oud HILLEBRAND, Cornelia (I519025)
 
12 1.In meerdere stambomen op internet word aangegeven dat Bart voor Paulina getrouwd zou zijn met Maria van Alphen die overleden zou zijn rond 10-10-1798 zelf heb ik daar geen aanwijsbare actes in Gelderland en Utrecht van kunnen vinden ook geen kinderen Wel een Maria van Alphen als Trouwgetuige bij het huwelijk van Bart en Pauline in 1799 2. In meerdere stambomen op internet word Lambertus met roepnaam Bart als twee personen ingevuld de oorzaak daarvan is de overlijdensakte (niet controleren van gegevens) van Lambertus(Bart) 1812 waarop de broers aangeven leeftijd van overlijden 40 als je dat terugrekent kom je op 1772 Het doopjaar is echter 1765 dan kom je uit op 47jr PETERSE, Lambertus óf Leonardus (Nardus Varius) (I513851)
 
13 13 Gezin F513768
 
14 13-12.1809 is fout = OVdatum Giel Dirk Peterse VAN MUIJSWINKEL (MAASWINKEL), Lijsbet (I1340)
 
15 1752: 26 november is het Zoontje van Michael Peters en Lysbet Maaswinkel gedoopt en genaamt Johannes Machiel.Alzoo de vader Roomsch is, is de heffing en belofte gedaan door zijns vrouws moeder Marigje Vreem, weduwe wylen Dirck Maaswinkel, Huysvrouw van Wilhelm Schaaij, in tegenwoordigheid van den vader. PETERSE(N), Johannes Machiel (I513849)
 
16 1759: 11 februari is het Zoontje van Michael Peters en Elizabeth van Maaswinkel gedoopt en genamt Jacob. alzoo de vader Roomsch is heeft de belofte voor de moeder gedaan haar zuster Aaltje en alzoo de ouders op den opstal en dus onder Ravenswaaij woonen hebben zij te vooren schriftelijk consent van Dus. Keer vertoont. PETERSE (PETERSZ), Jacob (I513854)
 
17 18940818cc COENMANS, Cornelia Hendrika (I518611)
 
18 22-01-1909 komende uit Driebergen (Ut) LINNENBANK, Hendrik Christiaan (I518357)
 
19 24 RIEMERSMA, Fideles Amandus (I515264)
 
20 4-6-1818: verkocht samen met zijn moeder, broer Jan Minnes en zijn zussen Eeke en Jeltje de molen, het woonhuis en ander toebehoren voor fl.1500 in klinkende munt. ANEMA, Sjouke Minnes (I517366)
 
21 61 jaar  (I516955)
 
22 66 jaar oud HILLEBRAND, Dirkje (I519027)
 
23 Gezin F516229
 
24 79 jaar  (I516956)
 
25 81 jaar en 4 maanden LEKKERKERKER, Cornelia (I514852)
 
26 87 jaar STARREVELT, Stijntje (I518937)
 
27 96 RIEMERSMA, Aant Andries (I515253)
 
28 97 FEATHERSTONE, Elizabeth (Betsy) (I515254)
 
29
Compagnon van zijn broer Jacob als zijdehandelaar op de Grossen Hirschgraben. Ook is hij Botenmeister van de Bremen-Stade-Hamburger Laufbotenpost. Hij verkreeg Burgerrechten op 25-04-1598. In 1605 betaalt hij f 1.700,00 belasting. In 1618 betaalt hij de meeste belasting van alle Frankfurters!
 
VON HILTEN, Hans(Johann) Casper (I507551)
 
30

Jacob Pieterss van Suylen, schipper, vermeldt 19-12-1692: woont Rodebrugge (Jan Meertensen van Vyffhuysen is borg voor hem). Waarsch. zelfde als: tr. (parochie Buiten de Weerd)17-11-1683 Jacob Peters van Suijlen : Wijntje Mertens van Vijfhuijsen getr.. Kinderen van Jacob Piterse van Zuijlen worden in 1684 en 1687 te Utrecht begr. Een Jacob Peters, afk. van Zuijlen, wordt in 1683 aangenomen als nieuw burger van Utrecht.

 
VAN ZUIJLEN, Jacob Pieters (I503923)
 
31

De vader van Janke is onbekend. Janke is buitenechtelijk geboren.

 
JONKHOFF, Janke (I513358)
 
32 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. DE VRIES, Kaatje Poppy (I2406)
 
33 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. WIELINGA, Antonius (I2212)
 
34

 

n.nl/personen-zoeken?q_persoon_achternaam_t_0=Vries&q_persoon_voornaam_t_0=Trijntje&q_persoon_tussenvoegsel_t_0=de"> Trijntje de Vries
LeeftijdGeboorte / aangifteDE VRIES, Trijntje (I506749)
 
35

(Research):Oosterhout geboortedatum 15-11-1823 Aktenummer 203

Oosterhout huwelijksdatum: 13-05-1852 Aktenummer: 33

Zevenbergen huwelijksdatum: 07-05-1880 Aktenummer: 16

Etten-Leur Overlijdensdatum 02-04-1885 Aktenummer 42 
VAN TILBURG, Jan Baptist (I514661)
 
36

*/-

=

Vader Symen Thijsses de Haas

Moeder Antje Sybrens Spiering

 
DE HAAS, Jitske (I513649)
 
37

*/-

=

 
SCHRIEMER, Hinke (I513650)
 
38

*/

=

 
SCHRIEMER, Symen (I513654)
 
39

*

=

 
SCHRIEMER, Cornelis (I513652)
 
40

- Nicolaas ondertekent de huwelijksakte van Dirk [1842] met 'N Kramer Gezegt Freher', terwijl in de akte zelf staat: 'Nicolaas Kramer, anders Freher'

- in de huwelijksakte Kramer Freher-Wilgeman (28-11-1859) verklaart de bruidegom dat in de overlegde doodakte van Hendrika Maria van der Hoeff zijn naam "abusievelijk gesteld is als Nicolaas, hetwelk moet zijn Nuklaas".

 
KRAMER, Nicolaas (I500265)
 
41

02A Jutphaas, acten van indemniteit

223 Akte van indemniteit verstrekt t.b.v. Everhard Linnebank, kleermakersgezel ; afgegeven te Selm, Westfalen, Preussen (Duitsland )

Datering: 01-04-1770

02A Jutphaas, acten van indemniteit

Beschrijving: Ingekomen en uitgegeven 1709 -1811. Deel 6

Wat is een acte van indemniteit?

In de Zuidelijke Nederlanden noemde men deze acten "Borg- en Ontlast-brieven". Deze benaming geeft duidelijker het doel van deze acten aan. Bij vestiging in een andere woonplaats moest(en) de a.s. bewoner(s) een acte overleggen, waarin het bestuurvan hun geboorteplaats, in overleg met het kerkbestuur-dat de armen verzorgde-of het kerkbestuur zelf, waaronder de in de acte genoemde persoon of personen parochieëerde(n), zich garant stelde voor de in de acte genoemde persoon of personen en de a.s. woonplaats en alle andere toekomstige woonplaatsen ontlastte van de armenzorg, indien de in de acte genoemde persoon of personen onverhoopt in armoede mochten geraken en onderstand behoefden. In deze uitgave zijn ook opgenomen een aantal acten vaningekomen en uitgegeven acten van indemniteit van de voormalige zelfstandige gemeente 't Gein.

NIEUWEGEIN, september 1988. A. BLANS.

 
LINNENBANK, Johannes Everardus (I508552)
 
42

1e huwelijk met:

Aaltje van der Pauw (1780-1803)

Kinderen (1):

Aaltje Nagtegaal (1801-1881)

 

2e huwelijk met:

Marritje Christiaans (1760-1827)

 
NAGTEGAAL, Adrianus (I505755)
 
43

Kind:
Adriana Poppes
Geslacht:
Vrouw
Geboorteplaats:
Utrecht
Geboortedatum:
woensdag 22 augustus 1838
Vader:
Huibertus Poppes
Moeder:
Clasina Lancee
Gebeurtenis:
Geboorte
Datum:
woensdag 22 augustus 1838
Gebeurtenisplaats:
Utrecht

 

 
POPPES, Adriana (I507955)
 
44

Kind:
Barbara Lagas
Geslacht:
Vrouw
Vader:
Jelis Lagas
Moeder:
Elisabeth -
Gebeurtenis:
Doop
Datum:
donderdag 30 juni 1672
Religie:
Remonstrants-gereformeerd
Gebeurtenisplaats:
Utrecht
Documenttype:
DTB Dopen

 

 
LAGAS, Barbara (I507752)
 
45

Kind:
Hendrik Poppes
Geslacht:
Man
Geboorteplaats:
Utrecht
Geboortedatum:
zaterdag 16 november 1822
Vader:
Huibertus Poppes
Moeder:
Clasina Lancee
Gebeurtenis:
Geboorte
Datum:
zaterdag 16 november 1822
Gebeurtenisplaats:
Utrecht

 

 
POPPES, Hendrik (I507951)
 
46

Kind:
Joannes Lagas
Geslacht:
Man
Vader:
Jelis Lagas
Moeder:
Lijsbet Fonteijn
Gebeurtenis:
Doop
Datum:
maandag 25 juli 1661
Religie:
Remonstrants-gereformeerd
Gebeurtenisplaats:
Utrecht

 

 
LAGAS, Johannes (I507754)
 
47

Kind:
Johanna Poppes
Geslacht:
Vrouw
Geboorteplaats:
Utrecht
Geboortedatum:
woensdag 25 juni 1828
Vader:
Huibertus Poppes
Moeder:
Clasina Lancee
Gebeurtenis:
Geboorte
Datum:
woensdag 25 juni 1828
Gebeurtenisplaats:
Utrecht

 

 
POPPES, Johanna (I507953)
 
48

Kind:
Maria Johanna Poppes
Geslacht:
Vrouw
Geboorteplaats:
Utrecht
Geboortedatum:
zondag 3 september 1826
Vader:
Huibertus Poppes
Moeder:
Clasina Lancee
Gebeurtenis:
Geboorte
Datum:
zondag 3 september 1826
Gebeurtenisplaats:
Utrecht

 

 
POPPES, Maria Johanna (I507950)
 
49

Kind:
Wilhelmus Lagas
Geslacht:
Man
Vader:
Jelis Lagas
Moeder:
Lijsbet Esaias Fonteijn
Gebeurtenis:
Doop
Datum:
donderdag 12 november 1665
Religie:
Remonstrants-gereformeerd
Gebeurtenisplaats:
Utrecht

 

 
LAGAS, Wilhelmus (I507753)
 
50

Overledene:
Clasina Poppes
Geslacht:
Vrouw
Leeftijd:
27
Vader:
Huibertus Poppes
Moeder:
Clasina Lancee
Gebeurtenis:
Overlijden
Datum:
vrijdag 26 september 1851
Gebeurtenisplaats:
Utrecht

 

 
POPPES, Clasina (I507954)
 

      1 2 3 4 5 ... 15» Volgende»